about_img

Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Nasz numer SOS tworzą ludzie o różnym profilu umiejętności: psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej..

Przemoc domowa

Możemy zapewnić Ci między innymi pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia i wsparcie prawne oraz pomoc w zakresie pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie, przedszkolu lub w szkole, edukacji, podręczników lub korepetycji

Przemoc fizyczna i psychiczna

Możemy zapewnić Ci między innymi pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia i wsparcie prawne, pomoc w napisaniu pisma, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku

Wypadek samochodowy

Możemy zapewnić Ci między innymi wsparcie prawne oraz wsparcie psychologiczne, pomoc w zakupie leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego w powrocie do zdrowia, pomoc w zakresie rehabilitacji

Kradzień i oszustwo

Możemy zapewnić Ci między innymi wsparcie prawne: pomoc w napisaniu pisma, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku, analiza dokumentacji prawnej

Świadek przestępstwa

Zgłoś się do jednego z naszych ośrodków pomocy – pomożemy Ci poradzić sobie w tej sytuacji. Jeśli to konieczne zapewnimy pomoc tłumacza języka obcego lub tłumacza języka migowego.

Przestępstwo seksualne

Możemy zapewnić Ci między innymi pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, analiza dokumentacji prawnej, niezbędną pomoc materialną

Inne przestępstwo

Pomagamy każdemu pokrzywdzonemu bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa został pokrzywdzony. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię (stalking jest karalny), pozbawić bezprawnie wolności, krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie.

Video

Skala przemocy w Polsce

Nasze strony

Na informację o naszym numerze trafisz również tutaj

Nasz zespół czeka na Twój telefon

Doświadczasz przemocy w domu, rodzinie, pracy? Szukasz pomocy?

info@numersos.pl

+48 222 309 900

Nowy Sącz